Doping Satın Alma Şartları

Güncelim Doping Kuralları

1.Yalnızca indirimlihersey.com ilan verme kurallarına uygun ilanlar Güncelim Dopingi alabilir.

2.İNDİRİMLİHERSEY, Doping kurallarını, çeşitlerini ve kullanım şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan dilediği zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler “PORTAL”da yayımlanması üzerine geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

3.Kredi kartı ile yapılan doping ödemelerin iadeleri yine aynı yöntemle kredi kartına iade edilir.

4.Kredi kartı ile yapılan doping ödeme işlemlerinde İNDİRİMLİHERSEY’in anlaşmalı ödeme kuruluşları ve kredi kartınızı size tahsis eden banka haricinde kimsenin bilgilerinize erişim imkanı bulunmamaktadır. Kredi kartı işlem sayfası kart bilgilerini doğrudan banka POS sistemine/anlaşmalı ödeme kuruluşuna iletmekte ve işlem sonucunu işlemi yapan Üye’ye bildirmektedir. Kredi kartı bilgileri e-posta veya benzeri yöntemlerle aktarılmamaktadır.

5.Tekil dopingler, ödemenin başarılı olması üzerine satın alınan ilana hemen uygulanır. Toplu dopingler ise ödemenin başarılı olması üzerine 180 günlük süre içerisinde ilana üye tarafından uygulanır.

6.Güncelim Dopingi alınmış ilanlar yeniden indirimlihersey.com’un onayına düşmez.

7.Güncelim Dopingi alındıktan sonra 2 saat sonra tarih değişikliği gerçekleşir ve güncel tarihli ilanların arasında yer alır.

8.Güncelim Dopinginin satın alma sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

9.Güncelim Dopinginden bireysel ve kurumsal tüm indirimlihersey.com kullanıcıları faydalanabilmektedir.

10.İlanın ilk yayına alındığı günün sonu itibarıyla Güncelim Dopingi satın alınabilir.

11.Bir ilana tekrar Güncelim Dopingi satın alınabilmesi için satın alınan günün sona ermesi gereklidir.

12.Güncelim Dopingi ilanın yayında kalma süresini etkilemez.

13.Güncelim Dopingi, satın alındığı ilanın “İlan Tarihi” olarak anılan ve ilanların listelendiği sayfalarda bir sıralama ölçütü olarak kullanılan tarihin, Dopingin satın alındığı tarih ile değiştirilmesini (güncellenmesini) sağlar.

14.Güncelim Dopingi satın alınarak ilan tarihi güncellenmiş bir ilan, arama sonuç listelerinde tarihe göre yapılan azalan sıralamalarda Üst Sıradayım Dopingi satın almış ilanların hemen ardından gösterilecektir.

15.İlanınızın giriş tarihi Güncelim aldığınız gün olarak görünecektir. İlanınızın bitiş tarihiyle ilgili bir değişiklik olmayacaktır.

16.Güncelim Dopingi alan ilanlar yeni ilan sayılmayacağından son 48 saat bölümünde yayınlanmaz.

17.Güncelim kullanılarak ilan tarihi yenilenen bir ilanı daha önceden favorilerine kaydetmiş olan kullanıcı sayısı ve ilanın sayaç verileri kaybolmayacaktır.

18.Güncelim Dopingi ödemesi, kredi kartı aracılığıyla yapılabilir. Verilen tarih güncelleme hizmetinin iadesi mümkün değildir.

19. Kişisel verilerle ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.indirimlihersey.com/sozlesmeler/kisisel-verilerin-korunmasi-58 sayfasından ulaşılabilir.

20. Doping alımını kredi kartı ile gerçekleştiren kullanıcılarımızın para iadeleri işlemi gerçekleştirdikleri kredi kartına yapılır.

21.Güncelim Dopinginin fiyatı il bazında değişiklik gösterebilir. Indirimlihersey.com, Güncelim Dopingi fiyatını dilediği zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

22.Güncelim dopinginin fiyatı il bazında değişmesine rağmen, indirimlihersey.com tarafından hediye edilen Güncelim dopingi fiyat farkı uygulanmaksızın herhangi bir ilde verilen ilanda geçerli olacak şekilde tanımlanır.

23.Üye’nin üçüncü kişilere ait verileri ilanda kullanması durumunda, Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Indirimlihersey’in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; ilan içine girdiği kişisel verinin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya bu verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Indirimlihersey’in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

24.Aşağıdaki durumlarda doping ücreti iade edilir:

a.İNDİRİMLİHERSEY’in İlan Yayınlama Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde.

b.Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde.

c.indirimlihersey.com’dan kaynaklanan teknik hatalar(ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememsi vb) halinde.

d.Zaman içinde mevzuatta veya İNDİRİMLİHERSEY’in İlan Yayınlama Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.

25.Aşağıdaki durumlarda ise doping ücreti iade edilmez:

a.Kullanıcının üyelik sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı indirimlihersey.com üyeliğinden çıkartılması durumunda.